Val 2018

ETT STARKARE SAMHÄLLE - ETT TRYGGARE VÄSTERBOTTEN

Västerbotten ska vara ett bra län att leva, bo och verka i. Vi socialdemokrater kämpar ständigt mot orättvisor, oavsett hur de ser ut och vilka de drabbar. Rätten till arbete, utbildning och fullvärdiga, trygga boenden är grundbultar i vårt samhällsbygge. En god välfärd för alla skapar verklig trygghet och är en förutsättning för sann frihet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har prioriterat investeringar för ett samhälle som håller ihop och kommer alla till del före skattesänkningar som splittrar och gynnar ett fåtal. När vi satsar på varandra, i välfärden och i samhällsservice över hela länet bygger vi trygghet i Västerbotten.

Vi socialdemokrater slutar aldrig kämpa för att alla som bor i Västerbotten ska känna sig trygga i mötet med samhället.

Rösta för jämlikhet, rösta Socialdemokraterna 9 september

Här hittar du information från Socialdemokraterna i Västerbotten inför valet.

Här hittar du material om våra regionala vallöften:

Valmanifest

Våra regionala vallöften

Löften för regional utveckling

Arbetsmiljölöftet

Regionalt valprogram 2018

Läs mer om varför du ska rösta på Socialdemokraterna i riksdagsvalet på http://www.socialdemokraterna.se

Här hittar du bilder på våra toppkandidater i Landsting- och riksdagsvalet:

kandidatbilder 2018

 

facebook Twitter Email