Riksdag 2018-2022

Socialdemokraterna i Västerbottens riksdagsledamöter mandatperioden 2018 - 2022

Isak From (S) riksdagsledamot tillika ledamot Miljö- och jordbruksutskottet

Helén Pettersson (S) riksdagsledamot tillika ledamot Arbetsmarknadsutskottet

Björn Wiechel (S) riksdagsledamot tillika suppleant riksdagens finansutskott

Åsa Karlsson (S) riksdagsledamot tillika ledamot Kulturutskottet, suppleant Socialförsäkringsutskottet samt suppleant Nordiska rådets svenska delegation

facebook Twitter Email