Distriktsstyrelse

Styrelsen för Socialdemokraterna i Västerbottens sammansättning.

Isak From, ordförande

Anna-Lena Danielsson, vice ordförande, ledamot VU tillika styrelseledamot

Hans Lindberg, ledamot VU tillika styrelseledamot

Helén Pettersson, ledamot VU tillika styrelseledamot

Lorents Burman, ledamot VU tillika styrelseledamot

Carola Andersson, facklig ledare tillika styrelseledamot

Björn Wiechel, studieledare tillika styrelseledamot

Karin Malmfjord, styrelseledamot

Peter Olofsson, styrelseledamot

Patrik Nilsson, styrelseledamot

Gunnel Jonsson, styrelseledamot

Erik Bergqvist, styrelseledamot

Mikael Lindfors, styrelseledamot

Rickard Carstedt, styrelseledamot

Pia Sjöberg, styrelseledamot

Magnus Johansson, styrelseledamot

Maria Granskär, styrelseledamot

Jamal Mouneimne, internationell ledare

facebook Twitter Email