DN Debatt: ”Ändra skatteregler för att stoppa bemanningsföretagen i vården”

När den regionanställda personalen inte längre räcker till för att leverera vård efter behov kan bemanningsföretagen sätta vilka priser de vill. De ekonomiska resurserna som skulle kunna användas till att utbilda, anställa, höja löner och förbättra arbetsmiljö för regionanställda försvinner ner i företagens fickor. Samma väg går förtroendet för regionen som arbetsgivare. Peter Olofsson, regionstyrelsens…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Socialdemokraterna i Västerbottens valfilm 2022

Den 11 september avgör du i vilken riktning vårt samhälle ska gå. Vi socialdemokrater säkerställer att vi har den demokratiska kontrollen över den svenska välfärden. En välfärd som finns där för dig när du behöver den. När de högerkonservativa vill se skattesänkningar och privatiseringar så vill vi ha mer trygghet för vanligt folk.

Filmen är gjord i samarbete med ABF Västerbotten. Fotograf: Kenneth Ly Ljud och musik: Milad Becky Klippning: Samuel Olsson Stort tack till alla statister, företag och organisationer som ställt upp och gjort filmen möjlig!

Läs mer

Pressmeddelande: Regeringen gör en välkommen och historisk satsning på infrastruktur

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I norra Sverige gör regeringen bland annat en stor satsning på utbyggnad av järnvägen, till exempel Norrbotniabanan och Malmbanan. Därutöver investeras i Förbifart Skellefteå och nya isbrytare.

– Med nationella planen satsar regeringen 197 miljarder på att underhålla befintlig väginfrastruktur i hela landet. Det är inte bara vägarna runt storstäderna som ska underhållas, det gäller även vägarna på landsbygden, säger Isak From, ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten. Regeringen möter den gröna industriella revolutionen i norra Sverige med en kraftig satsning på infrastruktur och…

Läs mer

Socialdemokraterna i Västerbottens valmanifest 2022

Läs mer
facebook Twitter Email