Pressmeddelande: Arbetsskor till sjukhuspersonal och medarbetare inom primärvård och tandvård

Region Västerbotten är en av länets största arbetsgivare och det innebär ett stort ansvar för att skapa bra och hållbara arbetsplatser. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att fler ska vilja arbeta för regionen och för att den personal som redan arbetar inom regionen ska vilja stanna kvar. Hälso- och sjukvårdens största utmaning är och kommer vara kompetensförsörjningen. Vi måste därför garantera att personalen har rätt kompetens, en god arbetsmiljö och tillräckligt många kollegor för att kunna göra ett bra jobb. Som arbetsgivare för regionens medarbetare måste vi göra vår del för att detta ska vara möjligt.

Socialdemokraterna i Region Västerbotten kommer därför under nästa mandatperiod erbjuda arbetsskor till sjukhuspersonal samt medarbetare inom primärvård och tandvård i regionen om vi får förtroende att leda regionen de kommande fyra åren. I vårt personalpolitiska program har vi tagit fram flera åtgärder för att förbättra personalens arbetsmiljö. En av dessa åtgärder är att regionens arbetsplatser ska vara friska arbetsplatser, förslaget som presenteras idag är en del i detta arbete. Att arbetsskor ska ses som en del av arbetskläderna är ett konkret förslag som skulle bidra till att minska belastningsskador hos personalen.

En stor del av personalen står på fötterna många timmar under en arbetsdag, vilket sliter på bland annat knän, höfter och rygg. Bra arbetsskor är därför en förutsättning för att minska många av dessa belastningsskador. Det är något vi som arbetsgivare ska bekosta och inte något den anställde själv ska behöva köpa. Inom många mansdominerade branscher är det idag en självklarhet att arbetsgivaren tillhandahåller arbetsskor. Regionen är en arbetsgivare med många kvinnodominerade yrkesgrupper och detta är därför inte enbart en arbetsmiljöfråga utan även en jämställdhetsfråga.

Under Socialdemokraternas partikongress i Göteborg 2021 togs ett beslut om att arbetsskor ska ingå i arbetskläder vilket drevs av fackförbundet Kommunal. Vi är därför stolta att kunna presentera att arbetsskor ska ses som en del av arbetskläderna och som en tydlig facklig-politisk samverkan mellan Kommunal och Socialdemokraterna.

För mer information:

Peter Olofsson, regionrådskandidat
070-250 05 41

Anna-Lena Danielsson, regionrådskandidat
070-222 37 83

facebook Twitter Email