Pressmeddelande: Regeringen gör en välkommen och historisk satsning på infrastruktur

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I norra Sverige gör regeringen bland annat en stor satsning på utbyggnad av järnvägen, till exempel Norrbotniabanan och Malmbanan. Därutöver investeras i Förbifart Skellefteå och nya isbrytare.

– Med nationella planen satsar regeringen 197 miljarder på att underhålla befintlig väginfrastruktur i hela landet. Det är inte bara vägarna runt storstäderna som ska underhållas, det gäller även vägarna på landsbygden, säger Isak From, ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten.

Regeringen möter den gröna industriella revolutionen i norra Sverige med en kraftig satsning på infrastruktur och tidigarelagda investeringar. Regeringen skjuter till ytterligare pengar för bland annat utbyggnad av Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå, och åtgärder på Luleå C. En satsning görs också på Inlandsbanan och stambanan genom övre Norrland.

– Det är en välkomnande satsning från regeringen som behövs för att Västerbotten ska kunna vara ett län där vanligt folk kan bo och leva, säger Rickard Carstedt, regionråd med ansvar för regional utveckling

Regeringen gör också en särskild stor vägsatsning på inlandsvägarna och E4an inklusive förbifart Skellefteå. För att möjliggöra sjötransporter året runt i hela Sverige är en väl fungerande isbrytarservice nödvändig. För första gången finns därför beslut om investering i nya isbrytare.

– Med den här satsningen bygger vi för framtiden så att vi ska klara klimatomställningen samtidigt som möter vi behoven från den stora gröna industriomställningen, säger Isak From.

Mer information om satsningarna finns på regeringens hemsida.

facebook Twitter Email