Ripjakten säkrad till 15 mars

Ripjakten säkrad till 15 mars

-Ripjakten i Nordvästra Sverige är en viktig del av vårt kulturarv, viktig för rekreation och besöksnäring. Vi välkomnar därför och är glada att regeringen nu lyssnat på den välmotiverade kritiken inte minst från våra engagerade partikamrater i fjällkommunerna, men också jägare, samebyar och besöksnäringens kritik mot de förkortade jakttiderna på ripa, säger Isak From, ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten

I maj fattade regeringen beslut om nya jakttider. Det var ett stort beslut som var resultatet av en lång process. Expertmyndigheten, tillsammans med över 100 olika aktörer, lämnade gedigna underlag inför regeringsbeslutet. I många fall fanns diametralt olika åsikter. Regeringen gjorde i det allra flesta fall en väl avvägd bedömning innan beslut, men när det gäller jakttiderna på ripa blev det inte så.

-Det är mycket bra att regeringen tagit ett nytt beslut och gör två nödvändiga korrigeringar i jakttiderna. Jakt på ejder kommer att pausas i väntan på en förvaltningsplan med möjlighet till jakt efter en ny åtgärdsplan kommit på plats i syfte att minska ejderpopulationens sårbarhet, säger Isak From ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten.

Den för oss i Norra Sverige viktiga jakttiden på dalripa och fjällripa kommer att ändras. Jaktslutet blir detsamma som gällt tidigare i Älvdalens kommun (28 februari), Jämtlands län (28 februari) samt i Västerbotten och Norrbottens län (15 mars )ovan lappmarksgränsen. Jaktslutet blir 15 februari i Västerbotten och Norrbottens län nedanför den så kallade lappmarksgränsen. Ändringen som görs innebär också att jakt på ripa kommer att vara tillåten Värmland, Gävleborg och Västernorrland enligt de jakttider som gällt tidigare år. 

För mer information och frågor kontakta:

Isak From, distriktsordförande Socialdemokraterna i Västerbotten, 070-108 81 42

facebook Twitter Email