Dags att välja ombud till partikongressen!

Nu är det dags att välja vilka 17 medlemmar som ska representera Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt som ombud på den 41:a partikongressen 3-7 november. 

I år kandiderar 46 medlemmar i kongressombudsvalet. I denna folder presenterar vi alla kandidater i bokstavsordning för att underlätta för dig när du ska lägga din röst:

Omröstningen kommer i år att ske digitalt genom verktyget EasyVote: https://socialdemokraterna.easyvote.se/

Ombudsvalet pågår mellan den 3 och 20 juni.

Får du problem med att rösta?

Självklart hjälper vi  dig, men du kan försöka med några saker själv först:

Easyvote funkar inte – jag kan inte logga in!

  • Kontrollera att du skrivit in rätt adress: https://socialdemokraterna.easyvote.se/
  • Prova om möjligt en annan webbläsare eller enhet som du loggar in på
  • Testa rensa dina cookies i webbläsaren
  • Starta om datorn
  • Prova igen lite senare

Funkar det fortfarande inte? Kontakta partidistriktet: vasterbotten@socialdemokraterna.se

Jag kan logga in men ser inget val!

De som är röstberättigade i detta val har erlagt sin medlemsavgift 14 dagar före omröstningen startade, samt har sitt huvudmedlemskap i en arbetarekommun i Västerbotten i enlighet med våra stadgar. 

Har du frågor om ditt medlemskap kan du antingen logga in på www.rosenforalla.se för att se din medlemsprofil eller kontakta ditt partidistrikt vasterbotten@socialdemokraterna.se

Jag kan inte logga in, för jag har inget BankID

  • I första hand rekommenderar vi dig att skaffa BankID, då du kommer behöva det framöver för att till fullo kunna ta del av vad medlemskapet i Socialdemokraterna har att erbjuda. BankID ansöker du om hos din bank.
  • Du kan kontakta din arbetarekommun för att få hjälp att rösta digitalt även utan BankID, vid en fysisk träff. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i kandidatfoldern.
facebook Twitter Email