Glädjande att regeringen utser en samordnare för samhällsomställning i Norr- och Västerbotten

Näringsminister Ibrahim Baylan tillkännagav vid en digital pressträff under morgonen på fredagen, att regeringen tillsätter en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och expansioner i Norr- och Västerbotten.

Regeringen har beslutat att tillsätta en samordnare med uppdrag för samhällsomställning kopplat till företagsetableringar och expansioner för Norr- och Västerbotten. Uppdraget går till Peter Larsson som idag är seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av kungl. vetenskapsakademien. Han har också en bakgrund som bland annat landstingsråd i Stockholm och planeringschef på miljödepartementet.

Att man från regeringens sida väljer att tillsätta en samordnare för Norr- och Västerbotten beror på att det har skett en rad stora företagsetableringar och expansioner i de båda länen under senaste tiden. Som exempel kan nämnas Hybritprojektet och LKAB:s omvandlingsplan i Norrbotten, samt Northvolts etablering och Bolidens återvinningsanläggning i Rönnskär i Skellefteå.

-Det är väldigt bra att man väljer att ta ett samlat grepp eftersom det här handlar om väldigt komplexa processer med många aktörer på nationell, regional och lokal nivå och där behöver man se till att de är koordinerade, säger Isak From, ordförande i Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt.

Samordnaren kommer att fokusera på de områden där behoven är störst i respektive fall. Det kan handla om frågor som rör exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och bostäder. Samordnaren kommer i samråd med de berörda aktörerna agera för att underlätta för prövnings, och planeringsprocesser. Även in för att bistå att informera regeringen i arbete med att

Även Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för det socialdemokratiska partidistriktet i Norrbotten är även han mycket positiv.

-Det är i norra Sverige som en stor del av utvecklingen för en klimatomställning av industrin sker, och allt som underlättar för den utvecklingen är mycket positivt, avslutar han.

facebook Twitter Email