Fler ska få vård snabbare

PRESSMEDDELANDE

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterat en ny budgetnyhet. Kommuner och regioner föreslås få ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021. Det innebär 180 miljoner extra till Västerbotten, utöver de tidigare beslutade 98 miljonerna. Dessa pengar ska användas för att intensifiera arbetet med att fler ska få vård snabbare och täcka vårdskulden.

Coronapandemin är den största påfrestningen för hälso-och sjukvården i modern tid. Det har inneburit att man har behövt skjuta på planerade besök och operationer för att säkra vården för patienter med svår covid-19 eller andra akuta sjukdomar. Nu behöver fokus ligga på att patienter får den vård de har behov av.

Sverige har en vård i medicinsk toppklass, men väntetiderna är ett problem. Att korta köerna i vården är av största vikt för en trygg och tillgänglig vård för våra invånare. Vi intensifierar nu arbetet för att fler ska få vård snabbare. – Att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården genom att fler får vård i tid och att köerna minskar, är en av våra viktigaste uppgifter säger Peter Olofsson.

Du ska kunna lita på att vården finns där när du behöver den. Därför kommer de här miljonerna att användas till att stärka vården och korta vårdköerna. Det är genom investeringar i vården köerna kan kortas – inte genom privatiseringar och skattesänkningar. Det kommer att vara en stor, svår och viktig uppgift, men tillsammans bygger vi ett samhälle med sjukvård som är tillgänglig för alla, oavsett klass, kön eller var i landet du bor. Alla människor i Sverige har rätt till en god och likvärdig välfärd.

För ytterligare frågor och kommentarer kontakta:

Peter Olofsson, regionråd Västerbotten, 070 250 05 41

Anna-Lena Danielsson, regionråd Västerbotten, 070 222 37 83

facebook Twitter Email