Vår politik

Västerbotten ska vara ett bra län att leva, bo och verka i. Vi socialdemokrater kämpar ständigt mot orättvisor, oavsett hur de ser ut och vilka de drabbar. Rätten till arbete, utbildning och fullvärdiga, trygga boenden är grundbultar i vårt samhällsbygge. En god välfärd för alla skapar verklig trygghet och är en förutsättning för sann frihet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har prioriterat investeringar för ett samhälle som håller ihop och kommer alla till del före skattesänkningar som splittrar och gynnar ett fåtal. När vi satsar på varandra, i välfärden och i samhällsservice över hela länet bygger vi trygghet i Västerbotten.

Vi socialdemokrater slutar aldrig kämpa för att alla som bor i Västerbotten ska känna sig trygga i mötet med samhället.

facebook Twitter Email