Rättvis fördelning med kostnadsutjämning

För oss socialdemokrater är likvärdiga förutsättningar mellan kommuner och regioner avgörande för en stark välfärd. Så kan vi se till att klyftan mellan stad, land, fjäll och kust minskar. Vart än du bor ska du kunna lita på att välfärden finns där. Därför ser vi positivt på att regeringen nu så tydligt tar ställning för att öka jämlikheten mellan Sveriges kommuner och regioner. Vi undrar dock om Moderaterna i Västerbotten håller med oss eller om de delar stockholmsmoderaternas motstånd.

Skillnaden i förutsättningar är ibland stor mellan våra olika landsändar. Vissa har hög inflyttning, andra har utflyttning. Samtidigt som förutsättningarna är så olika är kraven och förväntningarna lika i hela landet. För oss socialdemokrater ligger det högst upp på prioriteringsstegen att vården i hela länet ges rättvisa möjligheter att klara sitt uppdrag.

De geografiska förutsättningarna får aldrig styra kvaliteten på välfärden. Därför uppdaterar regeringen nu det så kallade kommunala utjämningssystemet så att regioner och kommuner får likvärdiga förutsättningar att ta sitt välfärdsansvar. Det innebär att vissa kommuner och regioner kommer få bidra mer, medan andra får en större del av kakan. Den största skillnaden kommer att vara mellan gles- och tätbebyggda områden.

För Västerbottens del innebär det ett tillskott för våra små kommuner med bidrag från de större städerna. Samtidigt innebär omfördelningen också att regionen tillskjuts pengar vilket förstärker vården i länet, inte minst i våra större städer, där största delen av befolkningen bor.

Till skillnad från oss verkar Moderaterna i vanlig ordning behålla sin Stockholmsfixering. I Aktuellt den 19 augusti uttrycker moderaten och stockholmspolitikern Iréne Svenonius tydligt sin negativa inställning till systemet. Vi vet sedan tidigare att M i grunden är emot omfördelning, vilket förvisso i fallet med Svenonius kan vara begripligt eftersom det innebär att tätbefolkade Stockholm får öppna plånboken för att dela med sig till mindre ekonomiskt starka kommuner och regioner. Men hur ser länets moderater på frågan? Delar Nicklas Sandström som regionpolitiker och Elisabeth Björnsdotter Rahm som riksdagsledamot från Lycksele sin stockholmsbaserade partikollegas åsikt?

Får högern stopp på vårt utjämningsförslag blir konsekvensen 250 miljoner minus till hälso- och sjukvården i länet, samtidigt som små kommunerna går miste om miljontals nödvändiga kronor.

Moderaternas idé om stora skattesänkningar samtidigt som moderatpolitiker tar avstånd från rättvisare fördelning visar tydligt hur de prioriterar.

Skapandet av det starka samhället handlar om att säkra välfärd och jämlika livschanser i hela landet, från barndom till ålderdom. För att möjliggöra det tar vi nu de första stegen för att utjämna de olikheter som finns i välfärden mellan olika delar av landet. Vi är övertygade om att en stark och jämlik välfärd skapar ett Sverige som håller ihop.

Isak From (S) distriktsordförande Västerbotten tillika riksdagsledamot

Anna-Lena Danielsson (S) regionråd tillika Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

facebook Twitter Email