Era skattesänkningar ger mindre välfärd, M

Våra riksdagsledamöter Björn Wiechel och Helén Pettersson replikerar Moderaternas Elisabets Björnsdotter Rahm om vårbudgeten.
En stor skillnad mellan oss socialdemokrater och Moderaterna är att vi hellre satsar på välfärden än sänker skatter. M gör tvärt om. Den konflikten märks tydligt i våra olika budgetalternativ. I och med att det var M/KD-budgeten som röstades igenom för 2019 grusades delvis den socialdemokratiskt ledda regeringens möjligheter att satsa på välfärden, eftersom M/KD valde att lägga alla uppjobbade reformpengar på en jättestor skattesänkning. Vi hade istället valt att stärka sjukvården, polisen och att hela landet ska leva.
 
Den moderata riksdagsledamoten Elisabeth Björnsdotter Rahm försöker i Folkbladet 12/4 göra ett nummer av att den S-ledda regeringen i vårbudgeten inte lindrar den skadliga nedskärning som Björnsdotter Rahms moderater i sin budget åsamkade landets Arbetsförmedling. Självklart gör S-regeringen allt vad som är möjligt.
 
Men en vårbudget är främst till för att göra justeringar i den gällande budgeten och inte för att göra omfattande reformer. Sådana får vänta till den stora budgeten som tas på hösten, om utrymme finns. Utrymmet det här året har redan M/KD satt sprätt på. Det här vet egentligen Björnsdotter Rahm. 
 
Därför får det konsekvenser när Moderaterna gör en nedskärning riktad specifikt mot Arbetsförmedlingens personalbudget. De bör ta ansvar för sitt handlade. Att skylla på att man inte var införstådd i innebörden imponerar inte. Arbetsförmedlingen klargjorde detta tydligt för riksdagen innan budgetbeslutet togs. För den som minns så gick Moderaterna också till val på att nedmontera arbetsmarknadspolitiken. 
 
Att i ljuset av detta läsa Björnsdotter Rahm skriva om behovet av att fler kommer i arbete är därför en bisarr upplevelse. I synnerhet då hennes parti skär ner på de insatser som riktar sig till dem som är allra längst ifrån att få ett jobb, och frustrerande nog också på just de insatser som varit allra mest lyckosamma i att föra dem till ett. Men för ett parti som med lagstiftning avser pressa fram ett utbrett låglöneproletariat är detta möjligen en del av en större plan.
 
För att avleda debatten blandar Björnsdotter Rahm därefter in höghastighetstågen. Vilket är en fråga som på intet sätt är avgjord och som framförallt ligger helt utanför den verkliga, strategiska och omfattande infrastrukturplan som den socialdemokratiskt ledda regeringen faktiskt har antagit. En infrastrukturplan som höjer ambitionerna för våra vägar, järnvägar och kommunikationer, inte minst i norra Sverige, med 100 miljarder jämfört med den tidigare moderatledda regeringen. Sådant kan S-regeringen göra eftersom vi väljer samhällsbygge framför skattesänkningar. Vi höjer även statsbidragen till kommunernas välfärd, vi utlokaliserar statliga jobb och vi bygger ut kompetensförsörjningen. Det är insatser som det finns stora behov av i hela landet.
 
Till sist vill Björnsdotter Rahm – en representant för det parti som i regering lämnade efter sig ett enormt budgetunderskott, som inte finansierade sina skattesänkningar och som nyligen nådde botten av ekonomiskt ansvarstagande i och med sin servettskiss till budget – tala om ansvar för välfärden i annalkande lågkonjunktur. Och hon gör det i polemik med oss socialdemokrater, det parti som har städat upp moderaternas underskott till ett överskott, som hela förra mandatperioden återupprustade finansieringen av välfärden och som nu har sett till att Sverige har den lägsta statsskulden på över 40 år, vilket ger oss muskler att parera eventuella svårare ekonomiska tider. 
 
Trots retoriska knep för att slippa undan så kommer Björnsdotter Rahms Moderater att behöva välja väg. Antingen fortsätta välja skattesänkningar och därmed nedskärningar eller välja satsningar på välfärd och sammanhållning. Vi socialdemokrater väljer det senare. Det är vägledande för oss i alla våra förslag och ingången i alla våra samarbeten. Med en åldrande befolkning ute i landet, och med de krav på samhällsinsatser som det ställer, blir det än mer nödvändigt.
 
Björn Wiechel (S) riksdagsledamot Västerbotten 
Helén Pettersson (S) riksdagsledamot Västerbotten 
facebook Twitter Email