Socialdemokraternas verkställande utskott har nu fastställt S-nomineringarna till Sveriges Kommuner och Landsting

Socialdemokraternas verkställande utskott presenterar nu sina förslag på vilka S-företrädare som ska ta plats i SKL:s styrelse samt i organisationens delegationer och beredningar. Under de senaste fyra åren har ordförandeposten i Sveriges Kommuner och Landsting innehavts av Lena Micko (S), tidigare kommunalråd i Linköping. Enligt verkställande utskottets förslag kvarstår Micko som Socialdemokraternas toppnamn. På grund av ändrade majoritetsförhållanden mellan de politiska blocken blir Micko vice ordförande medan ordförandeskapet väntas gå till Moderaterna.

– Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med välfärdens framtida utmaningar på lokal och regional nivå. Det är viktigare än någonsin att skapa fortsättningar för en fortsatt hög välfärd i hela vårt land. Jag kommer också att fortsätta driva på arbetet för rätten till heltid. Heltidsarbete leder till ökad jämställdhet och en viktig faktor för att klara välfärden framöver, säger Lena Micko.

I förslaget finns flera Västerbottniska socialdemokrater:

  • Peter Olofsson föreslås bli ersättare i SKLs styrelse
  • Lilly Bäcklund föreslås som ordinarie ledamot i beredningen för demokratifrågor
  • Mikael Lindfors föreslås som ordinarie ledamot i beredningen för digitalisering
  • Bert Öhlund föreslås som ledamot i revisionsdelegationen

 

Representanterna väljs formellt på SKLs valkongress den 19 mars. Läs hela pressmeddelandet här: https://via.tt.se/pressmeddelande/socialdemokraterna-presenterar-skl-foretradare?publisherId=142377&releaseId=3252359

facebook Twitter Email