Inbjudan distriktskongress 2018

Kallelse till distriktskongress 2018

Distriktets ordinarie kongress hålls den 14-15 April

På Hotell Lappland Lycksele

………………………………………………………………………………………………

 

Motioner

Partidistriktet tillhanda senast den 12 jan 2018
Samtliga motioner sänds via e-post i Word-format till:
beatrice.arebrand@socialdemokraterna.se

 

Ombudsfullmakter         

Partidistriktet tillhanda senast 12 jan 2018
Ombudsfördelning har skckats ut till AK. Sänds via e-post till:
emma.vigren@socialdemokraterna.se

 

Nomineringar

Val som förrättas av distriktskongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast 12 jan 2018
Underlag skickades ut tillsammans med kallelsen
beatrice.arebrand@socialdemokraterna.se

 

Interpellationer

Partidistriktet tillhanda senast 2 mars 2018
Samtliga motioner sänds via e-post till:
beatrice.arebrand@socialdemokraterna.se

 

 

Med vänlig hälsning

Socialdemokraterna i Västerbotten

facebook Twitter Email