FÖR ETT JÄMLIKT VÄSTERBOTTEN.

Nyheter Kontakta oss Bli medlem
VIKTIG NYHET

Vi har bytt hemsida!

Vår nya hemsida hittar du på socialdemokraterna.se/vasterbotten

Läs mer
VIKTIG NYHET

Socialdemokraterna i Västerbottens valfilm 2022

Den 11 september avgör du i vilken riktning vårt samhälle ska gå. Vi socialdemokrater säkerställer att vi har den demokratiska kontrollen över den svenska välfärden. En välfärd som finns där för dig när du behöver den. När de högerkonservativa vill se skattesänkningar och privatiseringar så vill vi ha mer trygghet för vanligt folk.

Filmen är gjord i samarbete med ABF Västerbotten. Fotograf: Kenneth Ly Ljud och musik: Milad Becky Klippning: Samuel Olsson Stort tack till alla statister, företag och organisationer som ställt upp och gjort filmen möjlig!

Läs mer
VIKTIG NYHET

Valmanifest: Trygghet för vanligt folk

Med start den 1 maj och fram till valdagen den 11 september kommer vi socialdemokrater i Västerbotten outtröttligt arbeta för en valseger för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

När de högerkonservativa vill sänka skatten och privatisera, vill vi se ett mer jämlikt samhälle och stärka tryggheten för vanligt folk i Västerbotten. Vi har denna valrörelse tre huvudprioriteringar som vi söker medborgarnas förtroende att driva de kommande fyra åren. Kontakt med vården inom 5 minuter Många i Västerbotten upplever att vården är svår att…

Läs mer
riksdagsledamöter

Vi står i solidaritet med det iranska folket!

Styrelsen i Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt har i dag beslutat att ställa sig bakom följande uttalande: ”Den internationella solidariteten känner inga gränser. Alla människor, oavsett vem du är och var du kommer ifrån, förtjänar att leva fria från förtryck. Ingen är fri förrän alla är fria. De kvinnor i Irans som nu reser sig mot den…

Läs mer

Pressmeddelande: Arbetsskor till sjukhuspersonal och medarbetare inom primärvård och tandvård

Region Västerbotten är en av länets största arbetsgivare och det innebär ett stort ansvar för att skapa bra och hållbara arbetsplatser. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att fler ska vilja arbeta för regionen och för att den personal som redan arbetar inom regionen ska vilja stanna kvar. Hälso- och sjukvårdens största utmaning är…

Läs mer

Vilka står på listorna för Socialdemokraterna till Riksdag och Regionfullmäktige i Västerbotten?

Vår riksdagslista toppas av riksdagsledamoten Isak From, Norsjö. Till regionfullmäktige har Socialdemokraterna tre olika listor. Södra listan som toppas av umebon Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande. Västra listan toppas av lyckselebon Anna-Lena Danielsson, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Norra listan toppas av skelleftebon Rickard Carstedt, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. Vilken av listorna du kan rösta med…

Läs mer

DN Debatt: ”Ändra skatteregler för att stoppa bemanningsföretagen i vården”

När den regionanställda personalen inte längre räcker till för att leverera vård efter behov kan bemanningsföretagen sätta vilka priser de vill. De ekonomiska resurserna som skulle kunna användas till att utbilda, anställa, höja löner och förbättra arbetsmiljö för regionanställda försvinner ner i företagens fickor. Samma väg går förtroendet för regionen som arbetsgivare. Peter Olofsson, regionstyrelsens…

Läs mer

Pressmeddelande: Regeringen gör en välkommen och historisk satsning på infrastruktur

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I norra Sverige gör regeringen bland annat en stor satsning på utbyggnad av järnvägen, till exempel Norrbotniabanan och Malmbanan. Därutöver investeras i Förbifart Skellefteå och nya isbrytare.

– Med nationella planen satsar regeringen 197 miljarder på att underhålla befintlig väginfrastruktur i hela landet. Det är inte bara vägarna runt storstäderna som ska underhållas, det gäller även vägarna på landsbygden, säger Isak From, ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten. Regeringen möter den gröna industriella revolutionen i norra Sverige med en kraftig satsning på infrastruktur och…

Läs mer

Ett tryggt arbetsliv i hela regionen – Socialdemokraterna i Region Västerbottens personalpolitiska program

Läs mer

Valprogram 2022

Läs mer
facebook Twitter Email