Region 2018-2022

Följande socialdemokratiska företrädare besitter ordförandeposter i regionkommunens fullmäktige, styrelser och nämnder.

Regionråd:

Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande

Anna-Lena Danielsson, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Erik Bergkvist, ordförande Regionala utvecklingsnämnden

 

Ordförandeposter i regionen:

Regionfullmäktiges ordförande: Roger Marklund

Andre vice ordförande regionfullmäktige: Nina Loughlin

Primärvårds- och tandvårdsutskottet: Susanne Dufvenberg, 2:e vice ordförande

Utskott för funktionshinder och samverkan: Kenneth Andersson, ordförande

Beredning för regional utveckling: Erik Bergkvist, ordförande

Regionala utvecklingsnämndens kollektivtrafikutskott: Rickard Carstedt, ordförande

Regionala utvecklingsnämndens kulturutskott: Nina Björby, ordförande

Folkhögskolestyrelsen: Jamal Mouneimne, ordförande

Patientnämnden: Malin Malm, ordförande

Beredning folkhälsa och demokrati Södra Lappland: Urban Lindström, 2:e vice ordförande

Beredning folkhälsa och demokrati: Alejandro Caviedes, ordförande

Beredning folkhälsa och demokrati Skellefteå-Norsjö: Janeth Lundberg, ordförande

 

facebook Twitter Email