Distriktsstyrelse

Styrelsen för Socialdemokraterna i Västerbottens sammansättning.

Isak From, ordförande

Hans Lindberg, ledamot verkställande utskott (VU) tillika styrelseledamot

Helén Pettersson, ledamot VU tillika styrelseledamot

Lorents Burman, ledamot VU tillika styrelseledamot

Per-Erik Johansson, facklig ledare tillika styrelseledamot

Björn Wiechel, studieledare tillika styrelseledamot

Karin Malmfjord, styrelseledamot

Peter Olofsson, styrelseledamot

Harriet Hedlund, styrelseledamot

Patrik Nilsson, styrelseledamot

Gunnel Jonsson, styrelseledamot

Erik Bergqvist, styrelseledamot

Mikael Lindfors, styrelseledamot

Johan Söderling, styrelseledamot

Lars Ohlsson, styrelseledamot

Magnus Johansson, styrelseledamot

Jamal Mouneimne, internationell ledare

facebook Twitter Email